Risicomanagement - Hoe geef ik dat vorm? | Audittrail
Risicomanagement | Hoe geef ik dat vorm?
02 april 2020 

Risicomanagement | Hoe geef ik dat vorm?

In de huidige wereld waarin wij ons bevinden heeft elke organisatie te maken met risico’s. Risicomanagement is noodzakelijker dan ooit tevoren. Ondanks dat zijn er verschillende organisaties die dit nog niet effectief toegepast hebben. Eigenlijk is het best simpel, inventariseer welke risico’s uw organisatie loopt en breng hier structuur in aan. Aan de hand van een aantal belangrijke stappen kunt uw organisatie de risico’s managen. In de komende weken bespreken wij de 8 chronologische stappen waarin risicomanagement vorm gegeven kan worden. 

Risico paradox 

Risicomanagement heeft te maken met het managen van de verwachtingen. Zowel wat uw organisatie ten aanzien van risicomanagement verwacht en wat uw organisatie er daadwerkelijk aan doet. Als uw organisatie de risico’s goed inzichtelijk heeft, is het ook inzichtelijk welke risico’s het meeste gevaar opleveren voor de gehele organisatie. Uw organisatie kan hier dan op acteren om de risico’s te minimaliseren. Risicomanagement hangt samen met de realisatie van uw organisatiedoelstellingen. 

Risicomanagement is een belangrijk middel om de strategie van uw organisatie te managen en te evalueren. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie maatregelen kan treffen tegen de risico’s die de doelstellingen van uw organisatie bedreigen. Daarom sluit risicomanagement ook goed aan bij de activiteiten van business control. Daar zijn de succesfactoren belegd! 

Risicomanagement 

Risicomanagement begint eigenlijk al bij communicatie. Zorg dat iedereen weet wat ten koste mag gaan van wat. Maak duidelijke afspraken en bepaal wie waar verantwoordelijk voor is binnen uw organisatie. 

Vergeet niet, risico’s brengen ook nieuwe kansen met zich mee! Hetgeen waar uw organisatie waarde aan hecht, bepaalt wat er als risico en kans beschouwd wordt. Dit heeft vaak ook meer prioriteit. Uw organisatie moet dus inzicht krijgen in de belangen van de relevante stakeholders. De beslissers moeten steeds een bepaalde afweging maken, omdat scenario’s vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Betrouwbare informatie is hierin erg belangrijk. 

Audittrail geeft risicomanagement in 8 stappen vorm, waarin het vertrekpunt van uw organisatie leidend is. Deze 8 stappen bespreken we in de komende weken.

Reactie plaatsen