Risicomanagement - Risicobewustzijn | Audittrail, uw partner in compliance
Risicomanagement | Risicobewustzijn Part 1

Risicomanagement | Risicobewustzijn Part 1

U bent goed op weg om risicomanagement in uw organisatie vorm te geven. De volgende stap in uw risicomanagement is het creëren van risicobewustzijn. Zonder bewustzijn kan er geen actie ondernomen worden als er geen risico’s herkend kunnen worden. Risicobewustzijn is een vitaal onderdeel van uw risicomanagement. In dit artikel bespreken we waar u aan moet denken bij het creëren van het risicobewustzijn.

Risicobewustzijn

Het acteren op risico’s begint bij het herkennen, onderkennen, kwantificeren en te waarderen van de risico’s. Heel simpel: als een collega geen idee heeft wat een risico is, hoe het er uit ziet, ruikt of voelt: dan gaat risicomanagement nooit werken. Als organisatie wilt u dus het risicobewustzijn stimuleren en vergroten. Ten eerste om te zorgen dat ze herkend worden, en ten tweede omdat het helpt bij het maken van keuzes in het al dan niet accepteren van de risico’s. Of met het inschatten van de bijbehorende gevolgen en het vaststellen van het risicoprofiel.

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een breed en abstract begrip. Echter, in de dagelijkse praktijk is de organisatiecultuur bepalend voor hoe er met risico’s omgegaan wordt. Neemt de organisatie veel risico’s of worden die vermeden? Het is de taak van de bestuurders om inhoud te geven aan de organisatiecultuur. Het liefst inspirerend. Maar als het gaat om risicomanagement dan gaat het ook om de gewenste houding en het gedrag in de organisatie (de Kernwaarden). Naast het vaststellen, uitdragen en beleven van de kernwaarden is het belangrijk dat ze ook nageleefd worden. Dit begint bij de bestuurders zelf, want ze hebben tenslotte een voorbeeldfunctie. Samenvattend: de manier waarop er met risico’s omgegaan wordt, wordt veroorzaakt door de organisatiecultuur en wordt bijgestuurd door de kernwaarden.

De volgende stap in het creëren van risicobewustzijn is het vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden. Deze stap is essentieel. Want wie doet nu wat? Wie mág wat? Bij wie moet u zijn? In ons volgende artikel nemen we u hierin mee.

Wilt u meer informatie of wilt u graag ondersteuning over hoe Audittrail u kunt helpen bij het creëren van het risicobewustzijn binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons. Wij helpen u graag!

Reactie plaatsen