Het ontwikkelen van een risicomanagementstrategie | Audittrail
Risicomanagement | Het ontwikkelen van een risicomanagementstrategie

Risicomanagement | Het ontwikkelen van een risicomanagementstrategie

In het vorige artikel hebben we een kleine introductie gegeven over risicomanagement. Wij hanteren 8 stappen om risicomanagement vorm te geven. In dit artikel gaan we de eerste stap, het ontwikkelen van een risicomanagementstrategie, bespreken.

Risicomanagementstrategie

Voordat er een strategie ontwikkeld kan worden, moeten er een aantal zaken geregeld zijn. Zo moet bekend zijn wat de visie is van de directie. Waar wil men met uw organisatie naar toe over een periode van een x-aantal jaar. En welk gedrag laat de directie hierin zien? Bijvoorbeeld: is de directie risico avers, of staat zij juist open voor het nemen van risico’s? Ook is het goed om naar buiten te kijken; hoe acteren vergelijkbare organisaties in dezelfde sector. Is er inzichtelijk wie waar verantwoordelijk voor is binnen uw organisatie, zijn er proces-eigenaren aangewezen?

Als er proces-eigenaren aangewezen zijn, vinden er dan ook regelmatig formele en informele overleggen plaats over de risico’s en kansen? Zo niet, hoe worden dan de risico’s en kansen inzichtelijk gehouden en gemanaged?

Als er een incident plaatsvindt, hoe wordt hier mee omgegaan? Wordt het incident geëvalueerd en de uitkomsten hiervan gebruikt als lessons learned of wordt er niets mee gedaan? Mogen er in uw organisatie (persoonlijke) fouten gemaakt worden of is er sprake van een afrekencultuur?

Al deze punten moeten duidelijk zijn voordat uw organisatie echt de strategie kan maken en uitvoeren. Leg deze vast en bereik consensus. Communiceer deze strategie en luister naar de feedback.

Weet u niet waar u moet beginnen en wilt u ondersteuning? Geen enkel probleem, neem dan contact met ons op via 071 – 747 1717 of via mail@audittrail.nl. Wij helpen u graag!

Reactie plaatsen