Het formuleren van een risicobeleid | Audittrail, uw partner in compliance
Risicomanagement | Het formuleren van het risicobeleid

Risicomanagement | Het formuleren van het risicobeleid

Bij de ontwikkeling van het risicomanagementstrategie heeft uw organisatie de richting bepaald waar de organisatie naar toe wil. De volgende stap is het formuleren van het risicobeleid.

Risicobeleid

Waarom is er een beleid nodig? Nou, het beleid is nodig om richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Zonder beleid weet uw organisatie niet welke kant het op gaat en of de doelstellingen behaald gaan worden. Het stelt uw medewerkers in staat om hun werk te doen binnen de risicokaders van uw organisatie. Een risicobeleid omvat minimaal de volgende aspecten: risicovisie, risico-bereidheid en risico-tolerantie.

Risicovisie

De risicovisie is vergelijkbaar met een inleiding. In de risicovisie staat beschreven waarom uw organisatie aan risicomanagement doet en wat het belang voor uw organisatie is. Denk hierbij aan de weerbaarheid van uw organisatie, maar ook aan het waarborgen van de financiële stabiliteit en het beschermen van de reputatie van uw organisatie.

In de risicovisie worden ook de risicomanagement doelstellingen expliciet geformuleerd, waardoor er in feite een maximaal geaccepteerd risicoprofiel vastgesteld wordt. Alle medewerkers van uw organisatie kunnen zich hieraan spiegelen. Het geeft ook het tijdsbestek aan van de risico’s die bij het risicomanagement betrokken zijn.

Risico-bereidheid

Met risico-bereidheid wordt bedoeld dat er per risico bepaald wordt welke mate acceptabel is voor de organisatie om de doelstellingen te behalen. Een woningcorporatie heeft dat als volgt beschreven: "Als maatschappelijk ondernemer kiezen wij voor een risico-avers (risicomijdende) behoudende positie." Voor elke organisatie kan dit anders zijn, het een en ander is afhankelijk van de desbetreffende risico’s.

Risico-tolerantie

Bij risico-bereidheid heeft uw organisatie bepaald welke mate acceptabel is. Bij risico-tolerantie geeft de organisatie aan welke risico’s wel of niet gewenst zijn en in welke mate. Denk hierbij aan een tolerantie op tijd, geld en/of kwaliteit. Deze risico-toleranties worden vaak gedefinieerd als een maximale afwijking van een specifieke doelstelling.

Met behulp van de risicomanagementstrategie wordt er aangegeven hoe uw organisatie met bepaalde risico’s omgaat. Zo laat het kabinet nu bijvoorbeeld bijna dagelijks zien wat het doet met de risico’s omtrent het coronavirus. Dat wordt vastgelegd in het beleid.

Als u deze aspecten duidelijk heeft, kunt uw organisatie het risicobeleid formuleren. In deze tijd is risicomanagement extra belangrijk!

Weet u niet waar u moet beginnen en wilt u ondersteuning? Geen enkel probleem, neem dan contact met ons op via 071 – 747 1717 of via mail@audittrail.nl. Wij helpen u graag!

Reactie plaatsen