Sectoronderzoek Informatiebeveiliging Woningcorporaties | Audittrail
Sectoronderzoek Woningcorporaties naar de stand van informatiebeveiliging

Sectoronderzoek Woningcorporaties naar de stand van informatiebeveiliging

Woningcorporaties vervullen een essentiële rol in de Nederlandse samenleving. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Van studenten tot gezinnen en ouderen, een veelzijdige en grote groep klanten.

Om deze sociale opgave goed uit te kunnen voeren, zijn corporaties in toenemende mate afhankelijk van data en informatie. Zonder deze informatie en IT, kunnen zij hun taken niet of niet goed uitvoeren.

Data

Niet alleen de mate van afhankelijkheid van data en informatie is cruciaal voor de bedrijfsvoering van corporaties, maar ook de veelheid, complexiteit en toename aan informatie is een belangrijk onderwerp. Denk daarbij ook aan IT-trends zoals Cloud en Internet of Things (IoT). Voor het goed en juist kunnen verhuren en beheren van woningen beschikken corporaties over veel persoonlijke, privacygevoelige informatie van huurders en medewerkers. Daarbij komt nog de vastgoed- en investeringsdata. Ook is de juistheid van deze data van groot belang: het financiële belang om goede beslissingen te nemen is groot.

Dreigingen

Tegelijk zien we ook dat de dreigingen op het gebied van hacking, social engineering, ransomware en oplichting toenemen. Helaas en te vaak met negatieve gevolgen voor bedrijven en/of instellingen. Publieke organisaties zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminelen en woningcorporaties zijn daar geen uitzondering op.

Hackers worden steeds slimmer, handiger en harder. Door organisaties als zorginstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen als doelwit te gebruiken zijn er 2 business modellen in één klap te verzilveren: 

1. geld buit maken van de organisatie in de vorm van losgeld of via de zogenaamde CEO fraude én 

2. geld buit maken van de klanten van deze organisaties met o.a. identiteitsfraude.

Onderzoek

De druk ligt inmiddels niet alleen bij de IT afdeling of de security officer. Deze druk gaat ook gevoeld worden door de directeuren, bestuurders en toezichthouders. Daarom starten Albert van Heugten en Jorrit van de Walle een onderzoek naar de stand van zaken van informatiebeveiliging in de sector Woningcorporaties. Jorrit van de Walle heeft dit onderzoek in 2013 al eerder uitgevoerd: ‘Het in kaart brengen van de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging in de sector is belangrijk. Hiermee leren we de pijnpunten en de ontwikkelmogelijkheden binnen de sector. Daarmee kunnen we gericht aangeven waar de risico’s liggen en waar verbeteringen snel te realiseren zijn. Dit kunnen we dan collectief doen, zodat kosten bespaard kunnen worden en er snel gehandeld kan worden’. Albert van Heugten heeft het onderzoek in 2017 herhaald en daarbij het bewustzijn en gedrag binnen corporaties afgezet tegen de mate van volwassenheid van informatiebeveiliging. ‘Door de toenemende digitalisering en afhankelijkheid van data moeten corporaties de volgende stap zetten op het gebied van security. Door voor de derde maal dit onderzoek uit te voeren, kunnen we de voortgang en het belang aantonen!’.

Steun

Dit onderzoek wordt gesteund door CorpoNet – de netwerkorganisatie van IT-managers en medewerkers in de corporatiesector en Aedes - de vereniging van woningcorporaties.

Help mee de sector veiliger te maken!

Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij informatiebeveiliging? Neem dan deel aan het onderzoek. Je maakt daarmee de sector én Nederland een stukje veiliger. Vanzelfsprekend worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Na afloop van het onderzoek ontvang je het rapport over de stand van zaken in de sector én een specifieke rapportage voor jouw organisatie. Deelname kan hier: https://nl.surveymonkey.com/r/RCNV9BW

Reactie plaatsen