Persbericht - Sectoronderzoek Informatiebeveiliging Woningcorporaties
Persbericht | Sectoronderzoek Woningcorporaties naar de stand van informatiebeveiliging

Persbericht | Sectoronderzoek Woningcorporaties naar de stand van informatiebeveiliging

Woningcorporaties vervullen een essentiële rol in de Nederlandse samenleving. Hierdoor leggen corporaties veel privacygevoelige informatie van huurders vast. Dit is aanleiding voor Jorrit van de Walle en Albert van Heugten om een onderzoek te starten naar de stand van informatiebeveiliging binnen de corporatiesector. Het doel is om te leren, de pijnpunten en de ontwikkelmogelijkheden binnen de sector te identificeren. Hiermee komt er inzichtelijk waar de risico’s liggen en waar verbeteringen te realiseren zijn. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek dat al eerder in 2013 en 2017 is uitgevoerd. Dat geeft zicht op de ontwikkeling van informatiebeveiliging bij corporaties.

Aanleiding van het onderzoek

Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Van studenten tot gezinnen en ouderen, een veelzijdige en grote groep klanten. Om deze sociale opgave goed uit te kunnen voeren, zijn corporaties in toenemende mate afhankelijk van data en informatie. Zonder deze informatie en IT, kunnen zij hun taken niet of niet goed uitvoeren.

Help mee de sector veiliger te maken!

Werkzaam bij een woningcorporatie en ben bij voorkeur betrokken bij informatiebeveiliging? Neem dan deel aan het onderzoek. Hiermee wordt de sector én Nederland een stukje veiliger. Vanzelfsprekend worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor andere doeleinden dan het onderzoek. Deelname is kosteloos en na afloop van het onderzoek ontvangen de deelnemers het rapport over de stand van zaken in de sector én een specifieke rapportage voor jouw organisatie. Deelname kan hier: https://nl.surveymonkey.com/r/RCNV9BW Dit onderzoek wordt gesteund door CorpoNet – de netwerkorganisatie van IT-managers en medewerkers in de corporatiesector en Aedes - de vereniging van woningcorporaties.

Jorrit van de Walle

Jorrit is een bekende binnen de woningcorporatiesector. In 2013 heeft Jorrit het onderzoek al eerder uitgevoerd om de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging in de sector in kaart te brengen. Jorrit van de Walle is oprichter van Audittrail. Een audit- en adviesbureau op het gebied van (cyber)security, privacy, governance, risk en compliance. Inmiddels heeft Jorrit al meer dan 20 jaar ervaring als security auditor- en manager en is CISA, CISM en CDPSE gecertificeerd.

Albert van Heugten

Albert van Heugten heeft het onderzoek van Jorrit in 2017 herhaald en daarbij het bewustzijn en gedrag binnen corporaties afgezet tegen de mate van volwassenheid van informatiebeveiliging. Albert werkt al meer dan 35 jaar bij Woningcorporatie Wonen Zuid en is daar als Manager Informatievoorziening en Automatisering actief. Ook is Albert meerdere jaren bestuurslid geweest van CorpoNet.

Reactie plaatsen