Rapport tijd voor het onderwijs
Rapport tijd voor het onderwijs

Elk jaar moet het schoolbestuur vóór 1 juli verantwoording afleggen over de financiering van de school. Het bestuur dient de jaarverslagen en jaarcijfers in bij DUO. Een essentieel onderdeel van het jaarverslag is een beoordeling van de informatiebeveiliging, waarbij de risico's en de cyberweerbaarheid van de organisatie worden geanalyseerd.

De komende week zullen onderwijsinstellingen nog bezig zijn om de antwoorden op de vragen die gesteld worden in de richtlijnen van de jaarverslaggeving te bundelen, alvorens deze aan te leveren.

Met de aanstaande NIS2-regelgeving die ook een rol zal spelen in het onderwijs, met focus op zorgplicht, meldplicht en registratieplicht, zijn er verschillende scenario's te bedenken. Door vooraf en in lijn met de huidige normen een jaar lang de controle over informatiebeveiliging en privacy te behouden, kunnen onverwachte en onaangename verrassingen worden voorkomen wanneer verslagen moeten worden ingediend.

Het hele jaar in controle met Audittrail met CMF 

Audittrail heeft het Compliance Management Framework (CMF) ontwikkeld organisaties in staat te stellen om verschillende aspecten zoals privacy en informatiebeveiliging te waarborgen binnen één systeem.

Het CMF is een ISMS (Information Security Management System) en Privacy Information Management System (PIMS) gecombineerd in één softwareoplossing. Alle nalevingsinformatie kan worden gekoppeld aan jouw medewerkers (rollen en functies), processen en ICT-systemen (applicatieportfolio en architectuur). Deze oplossing biedt maximale inzichtelijkheid, een overzicht, de mogelijkheid om impactanalyses uit te voeren, geautomatiseerde rapportages (zoals een autorisatiematrix) en bevat tevens een reeks standaard Power-BI dashboards.

Met het CMF kun je de complexiteit van compliance vraagstukken beheersen door accountantsverklaringen, rechtmatigheidsverklaringen en managementrapportages eenvoudiger te automatiseren vanuit een centrale bron. Dit maakt gedetailleerde analyses mogelijk om kruisverbanden en probleemgebieden te identificeren.

De oplossing biedt inzicht in het huidige niveau van compliance volwassenheid binnen jouw organisatie en identificeert de gebieden waar verbetering nodig is om gestelde doelen te bereiken. Het ondersteunt de organisatie bij het in kaart brengen van de naleving van wet- en regelgeving, en vereenvoudigt het aantonen van wettelijke compliance.

Audittrail ondersteunt onderwijsinstellingen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging en het implementeren van blijvende verbeteringen op verschillende manieren. De benadering hangt af van de omvang van de organisatie of instelling en wordt afgestemd op de specifieke behoeften. Zo helpen we onderwijsinstellingen de materie te begrijpen en hogere resultaten te boeken.

Als consultancybureau zijn we gespecialiseerd in informatiebeveiliging, privacy, kwaliteit en Governance, Risk & Compliance (GRC). Ons doel is om advies te geven dat duidelijk en begrijpelijk is en praktische richtlijnen biedt, zodat de organisatie zelf het advies kan uitvoeren. Onze rapporten zijn beknopt, transparant en bieden werkelijk waardevolle inzichten voor blijvende verbetering. Het delen van kennis zien wij als essentieel.

Als je geïnteresseerd bent in onze diensten of onze CMF-oplossing en wilt weten welke branche specifieke oplossingen wij kunnen bieden, neem dan contact op met onze adviseurs.

Reactie plaatsen