Cameratoezicht | Audittrail, uw partner in compliance vraagstukken
Kiekeboe, ik kijk met je mee👀
24 november 2020 
in Privacy

Kiekeboe, ik kijk met je mee👀

Overal in het straatbeeld vind je eigenlijk wel camera’s. Veel organisaties en particulieren gebruiken camera’s om toezicht te houden. Maar wat is het doel en het nut van deze camera’s en wat zijn jouw rechten? Dat zijn de vragen die we in dit artikel gaan beantwoorden. Lees je mee?

Het doel en het nut van camera’s

Het doel en het nut van camera’s hebben met elkaar te maken. Zodra er een doel bepaald is, kun je ook gelijk kijken of camera’s bijdragen aan het nut ervan. In de meeste gevallen wordt er bij het gebruik van camera’s hetzelfde doel gebruikt. En dat is het beveiligen van het eigendom van de desbetreffende organisatie of particulier. In dit geval is dus het doel bekend, namelijk het beveiligen. Het nut van de camera kan zowel preventief zijn als gericht op identificatie; als er iets plaats vindt, dat het gelijk duidelijk is wie of wat er mee te maken heeft.

Richtlijnen

Begin dit jaar zijn de richtlijnen voor cameratoezicht vernieuwd en op basis van de AVG vastgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er het een en ander is veranderd. Voorheen voldeed een bordje met alleen cameratoezicht erop. Met de nieuwe richtlijnen zijn hier aanpassingen op gekomen. 

Er moet niet alleen een aangepast bordje of sticker komen met daarop informatie over de verantwoordelijke en de rechten die iemand heeft, ook de bewaartermijn moet worden vermeld. En de nieuwe richtlijn gaat er daarbij vanuit dat het bewaren van beelden voor maximaal 72 uur in de meeste gevallen redelijk is. Dat is aanzienlijk korter dan de 4 weken die voorheen geadviseerd werden. Als er een langere termijn gehanteerd wordt, moet dit goed onderbouwd zijn waarom dat noodzakelijk is. Verder moet er een camerabeleid opgesteld worden, die op je website terug te vinden is. Tot slot, geen nieuwe regel maar wel goed om te benadrukken: je moet altijd onderbouwen waarom cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is voor het doel dat je wilt bereiken. Ga altijd na of er geen andere, minder ingrijpende, maatregelen voorhanden zijn. In de meeste gevallen is het verstandig een DPIA uit te voeren, zodat je op de juiste manier verantwoording af kunt leggen.

Rechten

De betrokkene, en hiermee bedoelen we dan de persoon die op beeld staat, heeft bepaalde rechten. Waaronder het recht om de beelden in te zien. Dit houdt echter niet in dat je ook zomaar altijd de beelden mag bekijken. Voordat er beelden gedeeld worden moet er gecontroleerd worden of de betrokkene ook echt alleen op beeld staat. Als dit niet het geval is, mogen de beelden niet verstrekt worden, omdat je anders de privacy schendt van andere betrokkenen. Ook hoeven de beelden niet gedeeld te worden als er sprake is van voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten gepleegd door de betrokkene. 

Een ander recht is het recht om de beelden te laten wissen. Over het algemeen worden de beelden al gewist na het verstrijken van de maximale bewaartermijn van 72 uur. Als je, als betrokkene, de 72 uur of langer niet wilt afwachten, kun je aanspraak doen op je recht om het te laten wissen. Ook hierbij geldt dat de betrokkene alleen in beeld moet zijn en niet betrokken moet zijn bij een strafbaar feit. 

Kortom, er wordt nogal veel gevraagd. Het is niet zomaar een camera ophangen en klaar. Er moeten dus nog heel wat zaken erom heen geregeld worden. Weet je niet waar je moet beginnen of te weinig tijd om dit op te pakken? Geen enkel probleem, wij helpen graag. Begin met het downloaden van onze format sticker en productsheet en neem contact met ons op via koffie@audittrail.nl of 071 – 747 17 17. 

Graag tot snel! Audittrail is een audit- en adviesorganisatie op het gebied van security, privacy, GRC en kwaliteit. Met zijn team van bevlogen vakspecialisten voeren zij adviesopdrachten, audits uit bij woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en overheden. Ook verzorgt Audittrail al jaren diverse privacy en securitytrainingen op maat. 

Over de schrijver
Almar Anes is marketing & communicatie coördinator bij Audittrail, een audit- en adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, audit en business control. Samen met een team van bevlogen professionals – experts en juristen – werken ze voor opdrachtgevers in verschillende sectoren, in verschillende landen.
Reactie plaatsen