Privacy | Data Protection Impact Assessment

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna passende maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. In de AVG is op hoofdlijnen aangegeven wanneer een DPIA verplicht is. Dat is het geval als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Dit moet de verwerkingsverantwoordelijke zelf bepalen.


Privacy DPIA - Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down