Bic Building Blocks - Draag uw steentje bij! | Audittrail, jouw partner in compliance
Bic Building Blocks | Draag uw steentje bij!

De opzet van de BIC Building Blocks is rond. De implementatie van de BIC is opgedeeld in zes themablokken die CorpoNet en Audittrail stap voor stap zullen opbouwen. Het doel is om bij elk thema een aantal voorbeelden, inclusief sjablonen en best practices te voegen. Voor dit laatste vragen we graag uw hulp. 

De thema's waar we op dit moment aandacht aan besteden zijn Risico's & Impact, Implementeren & Bijsturen en Controle & Audit. Ook voor deze thema's zijn we op zoek naar uw succesverhaal over het implementeren van de BIC. Wat viel in uw organisatie op bij de implementatie? Welke aspecten waren belangrijk of welke implementatie-methode heeft u opgepakt? Welke aspecten waren belangrijk of welke maatregelen op deze gebieden waren extra waardevol? Behoefde uw implementatieproces enige bijsturing? Zo ja, hoe heeft u dit gedaan? Welke best practices kunt u aanbevelen op het gebied van deze thema's?

Header

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen! Mocht u willen bijdragen aan dit project ontvangen wij uw bijdrage graag per email op: BBB@audittrail.nl.

2019 staat in het teken van het creëren van de BIC Building Blocks (BBB). De themablokken die we behandelen zijn Beleid & Strategie, Risico’s & Impact, Implementeren & Bijsturen, Controle & Audit, Bewustzijn en Incidenten & Calamiteiten. Als de thema’s zijn afgesloten ronden we het jaar af met een Roadshow waarin de BBB nog extra toegelicht wordt.

Voor meer informatie over de BIC Building Blocks kunt u contact opnemen met CorpoNet of met Audittrail, of kijkt u op www.bicbuildingblocks.nl.

Reactie plaatsen