Workshop DPIA | Audittrail, jouw partner in compliance
Training | Audittrail

Optimaal uitvoeren van een DPIA

DPIA|Workshop

Wanneer jouw organisatie persoonsgegevens verwerkt die een hoog risico inhouden voor de betrokkene(n), is het wettelijk verplicht om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te doen, oftewel een gegevensbescherming-effectbeoordeling. Met deze effectbeoordeling breng je exact in kaart wat je met deze persoonsgegevens doet en welke risico’s er gekoppeld zijn aan het verwerken en bewaren ervan.

Als je proceseigenaar of projectleider bent en verantwoordelijk van het uitvoeren van een DPIA, komt er best veel op je af. Hoewel de wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) duidelijke kaders schept, zijn de regels soms op verschillende manieren te interpreteren. Daarbij is het raamwerk van een DPIA niet altijd duidelijk. Waar begin je? Wat moet je precies beoordelen? En hoe?

In deze workshop gaan we dieper in op de risico's van verwerkingen en de overwegingen die een DPIA vereisen. Tevens nemen we de gelegenheden door waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens een DPIA afdwingt.  Ook leggen we uit wat dit betekent voor jouw rol als proceseigenaar. Dit alles op een praktijkgerichte en laagdrempelige manier.

Training | Audittail

Programma

  • AVG, een korte herhaling,
  • DPIA, wat is het precies?
  • De rol van proceseigenaar/privacy officer,
  • Verwerkingen waarbij een DPIA verplicht is,
  • DPIA in de praktijk (casussen),
  • Het uitvoeren van een DPIA,
  • DPIA in de eigen organisatie,
  • Adviseren op basis van de resultaten uit de DPIA.
Training | Audittail

Aan het einde weet je

 • Wat een DPIA inhoudt,
 • Wanneer je deze uitvoert, 
 • Hoe je een DPIA uitvoert,
 • Waarom je een DPIA uitvoert 
 • Welke verantwoordelijkheden je hebt als proceseigenaar.
Training | Audittail

Aan het einde kun je

 • Bijzondere persoonsgegevens definiëren,
 • Een DPIA uitvoeren,
 • Adviezen geven aan de hand van de resultaten uit de DPIA.

Voor wie?

Privacy Officers en/of deelnemers van het privacy team van een organisatie, die al enige ervaring hebben met werken volgens de AVG. 

Deelnemers

Deze workshop vindt doorgang bij een minimum aan 4 deelnemers.  

Duur

1 dagdeel

Kosten

€595,-

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een offerte aan!