Workshop Dataminimalisatie | Audittrail, jouw partner in compliance
Informatiebeveiliging | Audittrail

 Minimaliseer risico's met dataminimalisatie

Dataminimalisatie | Workshop

Veel organisaties verwerken persoonsgegevens. Dat kunnen de gegevens van eigen medewerkers zijn, maar ook van klanten, cliënten of leveranciers. Een aantal jaren geleden is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uniforme, Europese wetgeving van kracht gegaan, die de verwerking van persoonsgegevens beschermt. Niemand wil dat persoonlijke, gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Met deze workshop maken we je in een aantal uren wegwijs in een belangrijk onderdeel van de AVG: dataminimalisatie. Dataminimalisatie betekent: Verwerk alleen de gegevens die je nodig hebt voor het doel en bewaar de gegevens niet langer dan nodig. Vergeet niet, aan het verwerken van gegevens zit altijd een risico. Daarom is het beperken van gegevens één van de grondbeginselen van de AVG. Met deze kennis minimaliseer je de kans op vervelende gevolgen als imagoschade en boetes en bedien je de mensen die persoonsgegevens aan je toevertrouwen optimaal.

Training | Audittail

Programma

  • AVG, een korte herhaling,
  • Dataminimalisatie, wat is het precies?
  • Doel en noodzaak,
  • Gerechtvaardigd belang,
  • Rechten van betrokkenen,
  • De rol van proceseigenaar/privacy officer,
  • Dataminimalisatie in de praktijk (casussen),
  • Dataminimalisatie in de eigen organisatie.
Training | Audittail

Aan het einde weet je

 • Hoe de wet persoonsgegevens indeelt, 
 • Welke grondslagen van toepassing zijn op gegevensverwerking, 
 • Welke gegevens je mag bewaren, waarom en hoe lang,
 • Hoe je de gegevensverwerking compliant maakt.   
Training | Audittail

Aan het einde kun je

 • Op basis van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid de verwerking en het bewaren van persoonsgegevens beoordelen,  
 • Beslissen wie wanneer welke gegevens in mag zien, 
 • Je collega’s instrueren over dataminimalisatie, 
 • De gegevensverwerking in jouw organisatie op de juiste wijze inrichten.

Voor wie?

Iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, op operationeel of tactisch niveau, van medewerkers tot Privacy Officers en Functionarissen Gegevensbescherming.

Deelnemers

Deze workshop vindt doorgang bij een minimum aan 4 deelnemers.  

Duur

1 dagdeel

Kosten

€595,-

Savanne de Graaf

 De training wordt gegeven door Savanne

Savanne is privacyjurist en -consultant, ze helpt bedrijven met alles wat geregeld moet worden op het privacy-vlak. Van het in kaart brengen en rapporteren van risico’s tot praktische uitvoering van een opruimactie. Ze heeft ervaring bij veel verschillende organisaties en kan daarom veel praktijkvoorbeelden geven tijdens de training.

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een offerte aan!