De uitdagingen van Waterschappen | Audittrail, partner in compliance

De uitdagingen voor Waterschappen

Cyber Security, Privacy & Compliance


Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren, zoals kanalen en poldervaarten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het water schoon is, zodat de visstand op peil blijft. Waterschappen beschermen het land ook tegen overstromingen en zorgen ervoor dat landbouwers voldoende water

hebben voor hun gewassen. Nederland houdt droge voeten dankzij de waterschappen.


Voldoen aan die taken kan niet meer zonder digitalisering en automatisering. En dat brengt direct ook risico’s met zich mee.


Kortom: de uitdagingen voor waterschappen zijn legio.


In deze Whitepaper behandelen we een aantal onderwerpen op het gebied van (cyber)security, privacy, compliance en bewustwording.


Onderwerpen waarvan wij van denken dat het de belangrijkste topics worden voor waterschappen- nu of in de nabije toekomst.

De uitdagingen van Waterschappen | Audittrail