Training Privacy Officer | Audittrail, jouw partner in compliance
Privacy | Audittrail

Haal het beste uit de AVG

Privacy Officer | Training

Als Privacy Officer zorg je ervoor dat jouw organisatie correct omgaat met alle persoonsgegevens die geregistreerd en verwerkt worden. Je volgt de richtlijnen van de wet, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat niet alleen, je zorgt er ook voor dat je collega’s dit doen. Met jouw privacy programma bescherm je je organisatie en haar relaties tegen het onrechtmatig verzamelen en verspreiden van gegevens. Een mooie opdracht, maar ook een pittige, die vraagt doorlopend aandacht. En hoe weet je of je alle belangrijke punten onder controle hebt?

 

Audittrail heeft ruim 20 jaar ervaring in het borgen en beschermen van persoonsgegevens. Deze ervaring delen we graag met jou in onze trainingen. Speciaal voor jou en andere (aanstormende) Privacy Officers, hebben we een laagdrempelig en pragmatisch tweedaags programma ontwikkeld. Dit programma bevat een theoretisch kader, waaronder een uitgebreide toelichting op de AVG, evenals praktische vaardigheden, zoals het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment), het bijhouden van een verwerkingsregister en het opstellen van convenanten voor samenwerkingen. Tijdens de training doen we een quickscan van de AVG-compliance in jouw organisatie en reserveren we tijd om jouw praktijkvoorbeelden te bespreken. Ook vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe jij je collega’s meeneemt in dit proces, dat de hele organisatie betreft.

Training | Audittail

Programma

 • De AVG-wetgeving
 • De verantwoordingsplicht
 • Bewustwording 
 • DPIA’s
 • Convenanten
 • Verwerkersovereenkomsten (wanneer en hoe)
 • Informatiebeveiliging versus Privacy
 • Rolverdeling en governance
 • Datalekken
 • Awareness
Training | Audittail

Aan het einde weet je

 • Wat er van je verwacht mag worden binnen je functie van Privacy Officer, 
 • Wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het privacy programma in jouw organisatie, 
 • Welke stappen er genomen moeten worden om het privacy programma te optimaliseren,
 • Hoe je dit doet vanuit de theorische kaders, met praktische handvatten. 
Training | Audittail

Aan het einde kun je

 • Zelfstandig een privacy programma opzetten, 
 • Voldoen aan de registratie-/verantwoordingsplicht, 
 • DPIA’s organiseren en uitvoeren, 
 • Adviseren over convenanten, 
 • Een jaarplan opstellen,
 • Verantwoordelijkheden beleggen op de juiste plek en hierover rapporteren.  

Voor wie?

Verantwoordelijke voor het privacy programma als Privacy Officer, Privacy Functionaris of Functionaris Gegevensbescherming. of medewerkers van het Privacy Managementteam, en alle benodigde kennis vanaf de basis wil opdoen

Deelnemers

Deze training vindt doorgang bij een minimum aan 4 deelnemers.

Duur

4 dagdelen

Kosten

€2500

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een offerte aan!