Trainging AVG | Audittrail, jouw partner in compliance
Training | Audittail

Wordt een ster in AVG

AVG | Training

Sinds een aantal jaren is de AVG, internationaal bekend als de GDPR, van kracht in  Nederland. Met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming is een belangrijke stap gezet in het veilig omgaan met persoonsgegevens. Geen overbodige luxe in een tijd waarin de datalekken ons om de oren vliegen en we van alle kanten worden benaderd door (cyber)criminelen die uit zijn op onze gegevens.

Om ervoor te zorgen dat de gegevens die jij toevertrouwt aan andere organisaties niet zomaar op straat komen te liggen, biedt de AVG handvatten. Handvatten die wettelijk zijn vastgelegd. Organisaties worden zich meer en meer bewust van hun verantwoordelijkheid in het toepassen en handhaven van deze wetgeving. Een datalek kan leiden tot hoge kosten, waaronder imagoschade. Als jij binnen jouw organisatie de grote verantwoordelijkheid hebt gekregen om de AVG te implementeren, wil je vast weten waar je allemaal rekening mee moet houden. En hoe je dit slim en effectief kunt doen. En, misschien wel het belangrijkste, hoe je het belang van informatiebeveiliging overdraagt aan je collega’s, zodat dit een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Met onze training AVG leer je dit op een laagdrempelige, pragmatische en leuke manier.

Training | Audittail

Programma:

 • De AVG-wetgeving
 • Verantwoording
 • Datalekken
 • Dataminimalisatie
 • Risico-inventarisatie 
 • Verwerkersovereenkomsten en convenanten 
 • Doelbinding
 • DPIA (Data Protection Impact Assessment)
 • Datalekken
 • Awareness
Training | Audittail

Aan het einde weet je

 • Wat de AVG inhoudt, 
 • Welke gegevens je mag bewaren, waarom en hoe lang, 
 • Hoe je omgaat met het borgen van de AVG in de samenwerking met derden,
 • Hoe je omgaat met datalekken. 
Training | Audittail

Aan het einde kun je

 • De data binnen jouw organisatie categoriseren volgens AVG-wetgeving,
 • Risico’s op datalekken in kaart brengen en minimaliseren,
 • Verwerkersovereenkomsten en convenanten afsluiten,
 • DPIA’s inrichten en uitvoeren,
 • Je collega’s enthousiast maken over het juist omgaan met persoonsgegevens.

Voor wie?

Functionarissen Gegevensbescherming en iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de implementatie en uitvoer van de AVG. 

Deelnemers

Deze training vindt doorgang bij een minimum aan 4 deelnemers.

Duur

2 dagdelen

Kosten

€2500,-

Geïnteresseerd? Vraag dan hier een offerte aan!