Strategische risicoanalyse| GRC

Een start vanuit de strategie!


Iedere organisatie wil haar risico’s kennen om hier adequaat op te kunnen sturen. Niemand wil immers voor vervelende verrassingen komen te staan. In veel organisaties wordt er al aan risicomanagement gedaan, maar vaak blijft het beperkt tot silo’s en losse initiatieven. Weinig overzicht, geen koppeling met beleid of strategie, en niveauverschillen tussen afdelingen. Daarbij wordt risicomanagement als moeilijk en moeizaam ervaren. De Audittrail aanpak maakt risicomanagement makkelijk te begrijpen en goed in te richten.

Strategische risicoanalyse - Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down