Security monitoring met SOC/SIEM
Video Aspect Ratio: 9:4

SOC/SIEM - Managed Security Monitoring 

Alles in de strijd tegen ransomware

SOC/SIEM - Managed Security Monitoring 

Alles in de strijd tegen ransomware

Preventie

Detectie

Reactie

Cyber Slim de toekomst in met SOC-SIEM

Steeds vaker halen cyberattacks zoals DDoS aanvallen en ransomeware de koppen van het dagelijks nieuws. Een organisatie die getroffen wordt komt terecht in een ingrijpende en vervelende situatie die waarschijnlijk voorkomen hand kunnen worden, wanneer er een betere voorbereiding getroffen waren om hackers buiten te houden. 

Aan de slag voordat het kwaad geschied is:  

In de strijd tegen ransomeware, wereldwijd is SOC/SIEM - Managed Security Monitoring het nieuwste wapen. Een softwareoplossing gericht op preventie, detectie en reactie

Ik kies voor beste SOC/SIEM

 Waarom kies jij voor SOC/SIEM?

Wat maakt onze SOC-SIEM de nieuwste ‘Must-have’ is voor elke organisatie? Het is vanwege de full circle aanpak. De SOC-SIEM van Audittrail:  

  1. 1.    Preventieve maatregelen  
  2. 2.    Tijdige detectie van incidenten (SIEM dashboard) 
  3. 3.    Maandelijkse rapportage en per kwartaal verbeteradviezen met de buitengewone service van Audittrail  
  4. 4.     Privacy compliant geïmplementeerd 
  5. 5.     Bemenst door professionele SOC-analisten  

Wat houdt de SOC-SIEM in termen precies in?

Het SOC monitort jouw IT-omgeving 

Het SOC oftewel is een Security Operations Center is het zenuwcentrum voor cybersecurity. Het SOC monitort jouw IT-omgeving en werkt met en via  een bemande alarmcentrale. Binnen de continue stroom aan informatie via je netwerkomgeving wordt er actief gezocht naar verbanden en afwijkingen, door middel van analyses afkomstig van het SIEM. Zodra er iets verdachts geconstateerd dan treedt het SOC actief op. Het doel is om de cyberveiligheid van jouw IT-omgeving te borgen, om gevaar zo snel mogelijk te detecteren en vervolgens te elimineren. De gegevens die we middels analyses verzamelen worden opgenomen in rapportages om in de toekomst sneller en slimmer te kunnen reageren en een aanval te kunnen pareren.

Zo ben jij er zeker van dat jouw IT-omgeving continu, oftewel 24/7, gemonitord wordt met de beste tools door alerte en professionele hulptroepen, zo heb je er zelf zo min mogelijk omkijken naar. 

 

Video Aspect Ratio: 4:1

Real time meekijken via een inlog op het eigen dashboard 

Bij onze SOC-SIEM kan de Security Officer gebruik maken van de mogelijkheid om real time mee te kijken via een inlog op het eigen dashboard. Als organisatie heb je de meest actuele informatie en ben je geëquipeerd om je systemen veilig en up-to-date te houden. Pik je een inbraakalarm op dat geactiveerd is door een datadief die toch via een achterdeurtje je systeem is binnen gekomen? Dan kom je gelijk in actie! 

Je wilt een hacker niet onnodig lang in je systemen rond laten neuzen, waardoor hij nog meer schade aan kan richten. Een snelle signalering is dus van het allergrootste belang! Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om real-time op de hoogte te blijven met behulp van security monitoring via onze SOC-Siem oplossing. Daarnaast ontvang je elke maand een rapportage met advies over zaken die ons zijn op gevallen en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van je beveiliging. Deze rapportage spreken we met je door.

 

Het SIEM: de bewaking van je IT omgeving en infrastructuren 

SIEM staat voor Security Information & Event Management. Het is dé tool om gebeurtenissen op het gebied van cyberveiligheid in jouw IT-omgeving te monitoren met als doel om cyberaanvallen te voorkomen. Onze SIEM draait op Elastic software en bewaakt de infrastructuren van de organisatie. Met behulp van deze software wordt het mogelijk gemaakt om analyses te verkrijgen door de juiste configuratie van een set correlatieregels. Alle verdachte activiteiten binnen je netwerk die afwijkend zijn (Events) worden vastgelegd in een logboek en geanalyseerd. Dit alles moet leiden tot een optimaal aanbevolen securitybeleid om mogelijke bedreigingen snel te detecteren voor de toekomst. Die toekomst is al zover als 1 seconden van nu en we zijn de uitkomst graag een stapje voor met onze SIEM oplossing.  

cyber safe SOC/SIEM

Krijg maximaal inzicht in applicatielandschap

Belangrijk voor een goede opzet van je SOC/SIEM én handig bij het beheer van je informatieomgeving, is het in kaart brengen van het applicatielandschap. Wat dit inhoudt is dat er niet alleen gekeken wordt naar alle hardware en netwerkvoorzieningen, maar naar het totaalplaatje van IT-toepassingen binnen een organisatie, inclusief alle kernapplicaties die de bedrijfsprocessen ondersteunen. Hiermee heb je dus als organisatie inzichtelijk via welke invalshoeken mogelijke dreigingen zich voor zouden kunnen doen. Een zeer nuttige toevoeging!


Door middel van een intake, informatievergaring en onze voorbereiding is de SOC/SIEM-implementatie vrij snel geregeld en is je organisatie voorzien van een incidentenregistratie- en alarmsysteem. Hiermee heb je maximaal inzicht!

SOC/SIEM kort uitgelegd

Ik heb interesse in SOC/SIEM!