Smishingtest

Speel in op de laatste dreigingen van hackers


Schade voor organisaties door phishing stijgt ieder jaar, en is het afgelopen jaar zelfs verviervoudigd! De nieuwste variant die hackers gebruiken is het vissen naar informatie via sms. Smishing staat dan ook voor SMS phishing. Net zoals bij phishing krijgt de gebruiker een berichtje dat op een urgente manier vraagt om actie te ondernemen. Bij smishing wordt een tekstbericht verzonden naar de telefoon van de gebruiker, in plaats van naar het e-mailaccount. Het bericht vraagt de gebruiker doorgaans om onmiddellijk actie te ondernemen door een telefoonnummer te bellen of naar een bepaalde website te surfen. Het telefoontje wordt vaak beantwoord door een automatisch antwoordsysteem dat vraagt om persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of creditcardinformatie te verstrekken.


Voor organisaties wordt er vaak een gerichte actie op touw gezet: een zogenaamde spearsmishing aanval. Op deze manier worden bedrijfsgegevens of informatie van personen buitgemaakt. Dit leidt tot enorme schade; niet alleen financieel, maar ook imagoschade en schade voor de feitelijke slachtoffers. Daarom is het belangrijk medewerkers bewust te maken van de bedreigingen van smishing, hoe hackers te werk gaan en ook de weerbaarheid van medewerkers te testen.

Smishingtest | Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down