Risk & Compliance Officer | GRC

Ondersteuning nodig bij Risk en Compliance?


Risicomanagement en compliance. Twee onderwerpen die veel organisaties bezighouden. Hoe blijf ik in control en kan ik sturen op risico’s? Aan welke wet- en regelgeving moet ik me houden en hoe zorg ik dat we aantoonbaar compliant zijn?


Vroeg of laat zult u ermee aan de slag moeten. Vanuit de verplichting van toezichthouders of omdat u de eigen organisatie strakker wilt sturen. Maar hoe begint u en hoe zorgt u dat het continu – maar niet storend – op de agenda blijft? Risk en compliance kunnen als aparte werkvelden worden benaderd, of in samenhang. Dat is misschien complex, maar niet onmogelijk. Zodra het proces en de ‘blauwe’ kaders zijn ingericht komt de volgende vraag op: hoe houd ik iedereen in de organisatie betrokken?

Risk & Compliance Officer - Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down