Proces & Operational Audit | Audittrail, jouw partner in compliance

Proces & Operational Audit | GRC

Waar kun je nog meer voordeel behalen?

Processen zijn overal en alles is een proces. Processen zijn zo vanzelfsprekend dat men er snel aan voorbij gaat. ‘Dat doen we al jaren zo’, is een veel gehoord antwoord. En dat kan prima werken, maar soms ook niet. Hoe weet u nu zeker dat uw processen nog steeds doen wat ze moeten doen? Dat ze nog steeds efficiënt en vooral ook effectief zijn? Hoe zit het met de doorlooptijd? Welke risico’s zijn er? Maar ook het managementsysteem, de samenhang en sturing op de processen: zijn de juiste beheersmaatregelen getroffen?


Allemaal vragen waar organisaties graag een antwoord op willen hebben. Soms vanuit het oogpunt van kosten, soms vanuit control & compliance en soms vanuit kwaliteitsoogpunt. Maar hoe krijg je nu inzicht, of eigenlijk de antwoorden op deze vragen?


Dat kan je krijgen door een proces & operational audit uit te voeren. Wil jij jouw organisatie beter sturen? Download dan onze productsheet of neem contact met ons op.

Proces & Operational Audit - Audittrail