Phishingtest

De test op weerbaarheid en een belangrijk leermoment!


Schade door phishing neemt elk jaar toe en is afgelopen jaren zelfs verviervoudigd! Phishing is het ‘vissen’ naar fraudegevoelige gegevens. Dit kunnen onder andere bankgegevens, maar ook persoonsgegevens en bedrijfskritische gegevens zijn. Hackers gaan steeds geraffineerder te werk om gegevens via mail buit te maken. Met echt lijkende e-mails worden mensen via het klikken op een link verleid om bepaalde gegevens in vullen. Daarnaast worden de links in een phishingmail regelmatig gebruikt voor het plaatsen van ransomware of andere schadelijke software.

Phishingtest | Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down