Regel je mandaat en AVG-verantwoordelijkheid | Audittrail
URGENTIE! Regel je mandaat en AVG-verantwoordelijkheid
01 oktober 2020 

URGENTIE! Regel je mandaat en AVG-verantwoordelijkheid

Veel (samenwerkingen van) woningcorporaties faciliteren een eigen urgentiecommissie. Hierdoor zijn de lijntjes tussen het besluit en de uitvoering daarvan kort. Zodra de urgentie is afgegeven kan er gezocht gaan worden naar een geschikte woning. Wij krijgen vaak de vraag hoe dit zit met de AVG. De commissies zijn immers onafhankelijk, dus wie is er dan de verantwoordelijke? Wij zien hier voor jullie ingedoken, en de uitkomst was verrassend!

De bron van de urgentieverlening ligt op grond van de Huisvestingswet bij de gemeente als deze dit in een huisvestings- of urgentieverordening heeft opgenomen. Als de gemeente niks heeft geregeld ligt de bevoegdheid bij de woningcorporaties zelf, op grond van de Woningwet. In dit laatste geval ligt de verantwoordelijkheid enkel bij de woningcorporatie, deze richt een onafhankelijke urgentiecommissie in om aan de verplichting van passend toewijzen te kunnen voldoen.

Als de gemeenteraad in de huisvestings- of urgentieverordening de kaders heeft bepaald mag het college van B&W vervolgens de urgentiebeschikkingen afgeven. Die laatste mag de bevoegdheid mandateren en dat gebeurt ook veel, met name aan (samenwerkingen van) woningcorporaties. Het interessante van mandaat is dat de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het besluit altijd bij de mandaatgever blijven liggen, in dit geval dus bij de gemeente.

Maar wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in het kader van de AVG? Over het algemeen wordt aangenomen dat de mandaatgever, de gemeente in deze, altijd de verwerkingsverantwoordelijke blijft.[1] Dit heeft ermee te maken dat de gegevens feitelijk worden verwerkt om een besluit namens de mandaatgever te nemen; een urgentieverklaring is en blijft dan uiteindelijk een gemeentebesluit. Er is zelfs in de wet geregeld dat de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies kan geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

Voor de woningcorporatie / commissie blijven er vervolgens 2 smaken over: je bent of verwerker of gezamenlijk verantwoordelijk met de gemeente. Wij neigen naar het laatste. Urgentiecommissies voeren hun werkzaamheden immers vaak op zeer zelfstandige wijze uit. Er is geen sprake van een opdracht tot gegevensverwerking, er is een vraag om een besluit en de commissie bepaalt zelf welke gegevens daarvoor nodig zijn. Wanneer de gemeente haar instructiebevoegdheden zeer specifiek inzet kan er wel sprake zijn van een verwerkersschap.

Bij het adviseren over urgentiecommissies komen wij overigens weinig mandaten voor het verlenen van urgentie tegen. Wil jij dit op orde krijgen voor jouw gemeente of woningcorporatie en meteen privacy goed regelen? Neem dan contact met ons op en één van onze consultants komt jullie helpen!

 [1]https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-07/20180517%20Handreiking%20Samenwerkingsverbanden%20en%20de%20AVG%20Deel%201%20v1.0.pdf & https://europadecentraal.nl/avg-deel-iii-verwerker-verwerkingsverantwoordelijke-en-verwerkersovereenkomst/

Over de schrijver
Savanne is privacyjurist en -consultant, ze helpt bedrijven met alles wat geregeld moet worden op het privacy-vlak. Van het in kaart brengen en rapporteren van risico’s tot praktische uitvoering van een opruimactie. Ze heeft ervaring bij veel verschillende organisaties en kan daarom veel praktijkvoorbeelden geven tijdens de training.
Reactie plaatsen