Managed Services | Audittrail, jouw partner in compliance

Managed Services

Breng de inrichting en onderhoud van uw CMF bij de expert.


Van Privacy- tot informatiebeveiligingsspecialisten, van risico- tot compliance managers, en van proceseigenaren tot het senior management. Iedereen heeft zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid bij verantwoording aan derden, audits en mogelijke externe bedreigingen zoals hacking. Deze wirwar van verantwoordelijkheden en rollen kunnen overweldigend lijken, waardoor compliance al snel weer onderop de stapel beland. Door inzet van het Compliance Management Framework brengt u alle processen en verantwoordelijkheden rondom compliance overzichtelijk in kaart waardoor u hier gedegen mee aan de slag kunt, en blijft. Compliance niet langer op projectbasis, maar een vast programma in de organisatie.


Met de Audittrail Managed Services kunt u een groot deel van de werkzaamheden beleggen bij dé experts op het gebied van compliance. Het Audittrail Managed Services bestaat uit 2 onderdelen, namelijk het implementatietraject en managed services. Het implementatietraject zorgt ervoor dat u in een paar stappen een geïmplementeerd en werkbaar CMF heeft en dit is basis waar u mee verder kan. Wilt u liever dat wij het CMF onderhouden, dan is dat met Managed Services natuurlijk mogelijk. Wij zorgen dat u compliant bent.

Managed Services - Audittrail