Woonforte in control met Microsoft 365 | Audittrail

Woonforte in control met Microsoft 365.

Woonforte

Organisatie

Woonforte is een woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 huurwoningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam.

Oog voor mensen, hart voor wonen. Dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte goede woningen voor mensen met een laag inkomen. Woonforte investeert flink in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Onze 115 medewerkers zetten zich hier dagelijks met hart en ziel voor in.

Uitdaging

Woonforte heeft Microsoft 365 omarmd als de nieuwe en flexibele manier van werken. Ze zijn druk bezig om de overstap te maken naar de SharePoint inrichting en zien dat er vele mogelijkheden binnen Microsoft 365 zijn die kunnen ondersteunen om in control te blijven. Maar wat is er concreet mogelijk en waar hebben ze als Woonforte ook daadwerkelijk wat aan om dat in te richten? En is dit volgens de richtlijnen van de AVG en de BIC?

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Oplossing

Omdat Woonforte gebruik wilt maken van de vele mogelijkheden in het Security & Compliance Center was al vrij snel duidelijk dat er behoefte was aan een Workshop. Audittrail heeft deze, als Microsoft Partner, mogen geven aan Woonforte. Tijdens de workshop is er besproken wat binnen de Woonforte omgeving aanvullende zaken zijn om beter en veiliger gebruik te maken van Microsoft 365.

Aan de hand van een aantal use cases zijn we door de verschillende onderdelen van het compliance en security center gelopen. Hierbij hebben we stil gestaan bij hoe je zaken kunt inrichten en wat hier de resultaten van zijn. Dit hebben we gedaan aan de hand van onze demo omgeving. De besproken onderdelen zijn:

  • Compliance score
  • Security score
  • Preventie van gegevensverlies (DLP, Data loss prevention)
  • Gegevens labeling

Aan het eind van de workshop zijn we in gesprek gegaan over de vraag: Moet je wat met het compliance en security center?

In het project van ingebruikname van SharePoint heeft Woonforte aan Audittrail gevraagd een assessment te doen op de inrichting hiervan gericht op security en privacy.

Tijdens het assessment werd er gekeken naar de maatregelen die getroffen worden om het verlies op data of ongeautoriseerde toegang zoveel mogelijk te verkleinen.

De resultaten zijn besproken tijdens een interactieve presentatie en de eventuele opmerkingen zijn meegenomen in de rapportage.

Resultaten

Woonforte kent de mogelijkheden van Microsoft 365 en hoe ze daarmee hun omgeving en data beter kunnen beveiligen. Ze willen aan de slag met het compliance center en security center. De eerste stap die ze gaan zetten is het live zetten van de SharePoint inrichting.

De resultaten die uit het assessment naar voren kwamen waren erg positief. Woonforte was enthousiast over de resultaten. Woonforte is echt goed op weg en hebben een goede inrichting neer gezet. Met de adviezen uit het assessment kunnen ze de inrichting op een aantal punten nog net wat veiliger maken. Ze gaan hier de komende weken mee aan de slag.

Omdat niet alle instellingen vanuit SharePoint ingericht worden gaat Woonforte ook verder met de inrichting van “Voorwaardelijke Toegang”. Als deze inrichting is gedaan, zal Audittrail daar ook een assessment op doen om de inrichting te toetsen aan de hand van de AVG en de BIC.

Quote

“Met de hulp van Audittrail hebben we meer inzicht gekregen en zijn we weer een stapje dichterbij gekomen om volledig in control te zijn. Audittrail heeft ons door het assessment geholpen om SharePoint op een verantwoorde en veilige manier in te gaan zetten. Nu duidelijk is wat we nog moeten aanpassen en wat de volgende stappen zijn, zijn we klaar voor de toekomst.” ”


Leen Spaans | Woonforte