Kennemer Wonen werkt aan bewustwording | Audittrail

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Organisatie

Kennemer Wonen is een woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland. Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Haar missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor haar klanten van nu en in de toekomst. Kennemer Wonen beseft dat wonen niet stopt bij de voordeur, maar dat haar klanten ook graag in een prettige wijk wonen.

Uitdaging

Kennemer Wonen ziet bewustzijn als een belangrijk element van privacy en informatiebeveiliging. Bewustzijn is nodig om de medewerkers bewust te laten worden van de gevaren die hiermee gepaard gaan. Onder andere door herkenning van phishing en informeren over het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. Als men niet bewust is, dan kunnen de gevolgen voor de betrokkenen gigantisch zijn.

Kennemer Wonen vindt dat er doorlopend aandacht moet zijn voor bewustwording, zodat dit op een gewenst niveau blijft.

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Oplossing

Kennemer Wonen werkt samen met Audittrail aan een continu Awareness programma. Dit Awareness programma houdt in dat medewerkers  op verschillende momenten werken aan bewustwording. Zij worden geconfronteerd met Phishingtests, Mystery Guests en Mystery Callers en doen mee aan pubquizen en trainingen. Jaarlijks worden in overleg twee activiteiten gepland.

Resultaten

Kennemer Wonen is tot nu toe erg tevreden over het Awareness programma.De resultaten geven inzicht in het bewustzijnsniveau van medewerkers van Kennemer Wonen. Daarnaast koppelt Audittrail via de rapportages terug op welke vlakken er nog actie ondernomen moet worden. Kennemer Wonen neemt deze acties ter harte aan en voert verbeteringen door waardoor het bewustzijnsniveau onder de medewerkers vergroot. De rapportages leggen ook waardevolle risico’s bloot zoals verouderde systemen van waaruit er op phishingmails geklikt wordt. Dat biedt Kennemer Wonen de mogelijkheid om PR-acties op te zetten of mensen aan te spreken. Het is belangrijk dat dat niet op een belerende manier gebeurt, maar dat medewerkers echt begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van hun handelen. Kortom, doorlopend aandacht geven aan bewustwording is belangrijk voor medewerkers van Kennemer Wonen, maar vooral voor het verkleinen van de risico’s van betrokkenen zoals de huurders.

Quote

“ Audittrail helpt Kennemer Wonen medewerkers bewust te maken van de gevolgen die een datalek kan hebben voor betrokkenen en helpt daarmee het risico op datalekken te verkleinen. ”


Elly Welp| Kennemer Wonen