Gemeente ’s-Hertogenbosch in control binnen Microsoft 365 | Audittrail

Gemeente ’s-Hertogenbosch in control over privacy en informatiebeveiliging binnen Microsoft 365.

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Organisatie

's-Hertogenbosch is een gemeente en tevens hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, een van de drie zuidelijke provincies van Nederland. De gemeente telt 155.899 inwoners.

Uitdaging

De gemeente ’s-Hertogenbosch is zich sterk bewust van de verantwoordelijkheid die zij draagt voor de gegevens van klanten en medewerkers. Ook veranderende ICT-middelen, die andere eisen stellen aan het beheersen van de bedrijfscontinuïteit, en veranderende wetgeving (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de BIO zijn redenen om informatiebeveiliging en privacy actief binnen Microsoft 365 aan te pakken. Het doel van de gemeente is om blijvend te voldoen aan bovengenoemde wetgeving en BIO normenkader.

Kennemer Wonen werkt aan bewustwording

Oplossing

We zijn begonnen met een inventarisatie van de huidige inrichting van de Microsoft 365 omgeving. De inrichting voldeed aan de Microsoft Best Practice. Uit de inventarisatie kwamen wel een paar aandachtspunten naar voren. We hebben een advies afgegeven wat ervoor zorgt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch naar een nog hoger volwassenheidsniveau van “in control zijn” is gegaan.

Resultaten

Gemeente ’s-Hertogenbosch is tevreden met de werkzaamheden die wij verricht hebben. Hierdoor hebben zij nu een Microsoft 365 omgeving die voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit AVG en BIO. Tevens heeft zij het advies gekregen om bepaalde onderdelen nog veiliger in te richten zonder dat dat ten koste gaat van de werkbaarheid. Sommige onderdelen zijn direct opgepakt en andere onderdelen staan gepland om in de komende periode uitgevoerd te worden. De Gemeente ’s-Hertogenbosch is in control over privacy en informatiebeveiliging binnen hun Microsoft 365 omgeving.


  • Inzicht volwassenheidsniveau inrichting Microsoft 365 omgeving
  • Advies voor verbetering Microsoft 365 omgeving
  • Plan van aanpak voor een nog hoger volwassenheidsniveau
  • In control over privacy en informatiebeveiliging.

Quote

“Audittrail heeft ons geholpen om privacy en informatiebeveiliging nog beter te borgen binnen Microsoft 365. Met hun adviezen kunnen wij nog beter voldoen aan de verwachtingen. Wij zijn klaar voor de toekomst. ”


Herbert van den Abeele | Gemeente ’s-Hertogenbosch