Inrichten Risicomanagement | GRC

Van strategie naar control!


Elke organisatie heeft graag alle risico’s in kaart om hier adequaat op te kunnen sturen. Niemand wil voor vervelende verrassingen komen te staan. In veel organisaties wordt er al aan risicomanagement gedaan, maar vaak blijft dit beperkt tot silo’s en losse initiatieven. Weinig overzicht, geen koppeling met beleid en strategie en duidelijk niveauverschil tussen afdelingen. Daarbij wordt risicomanagement als moeilijk en moeizaam ervaren. De Audittrail aanpak maakt het makkelijk te begrijpen en goed in te richten!

Inrichten Risicomanagement - Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down