Informatiebeveiliging BIO Basisbeveiligingsniveau 3 -BBN3 | Audittrail
De uitdagingen van Waterschappen | Audittrail

Informatiebeveiliging
BIO Basisbeveiligingsniveau 3 (BBN3)

Elke overheidsinstelling heeft informatie in huis, belangrijke informatie. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van de burger, maar ook informatie wat ons land kan beschadigenšŸ˜². Het is dus van essentieel belang dat de informatie goed beschermt is, oftewel passend beveiligd is.


Vanwege de rol en de verantwoordelijkheid die overheidsorganisaties hebben, gelden er, op het gebied van informatiebeveiliging, eisen. Zo moeten ze voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Het is al een uitdaging om hier aan te voldoen, maar vanaf 2023 wordt er ook verwacht dat ze voldoen aan het hoogste beveiligingsniveau, namelijk de Basisbeveiligingsniveau 3. Dus de uitdaging is nog groter geworden, maar het is voor een goed doel!


Minder gewild voor criminelen 

De informatie is beter beschermd

Een goede/betrouwbare bedrijfsvoering


Wil jij aan de slag met de implementatie van de BBN3 of wil je weten waar je staat? Download dan onze productsheet of plan direct een afspraak in.