Informatiebeveiliging BIO Basisbeveiligingsniveau 3 -BBN3 | Audittrail
De uitdagingen van Waterschappen | Audittrail

Informatiebeveiliging op BIO Basisbeveiligingsniveau 3 (BBN3)

Elke overheidsinstelling heeft informatie in huis, belangrijke informatie. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van de inwoners, maar ook bedrijfsinformatie.


Vanwege de rol en de verantwoordelijkheid die overheidsorganisaties hebben, gelden er op het gebied van informatiebeveiliging strenge eisen. Zo moeten ze voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Het is al een uitdaging om hier aan te voldoen, maar vanaf 2023 wordt er ook verwacht dat ze voldoen aan het hoogste beveiligingsniveau, namelijk de Basisbeveiligingsniveau 3. Dus de uitdaging is nog groter geworden, maar het is voor een goed doel! 


Minder gewild voor criminelen  informatie is beter beschermd

Een goede/betrouwbare bedrijfsvoering


Wil jij aan de slag met de implementatie van de BBN3 of wil je weten waar je staat? Download dan onze productsheet of plan direct een afspraak in.