IB incidenten en calamiteiten - Hoe manage ik die? | Audittrail
IB incidenten en calamiteiten | Hoe manage ik die?
19 maart 2020 

IB incidenten en calamiteiten | Hoe manage ik die?

De afgelopen twee weken heeft u kunnen lezen hoe een security incident of calamiteit is te herkennen en hoe uw organisatie hierop kan acteren. Incident- en calamiteitenmanagement is van essentieel belang voor een adequate respons en helpt bij schadebeperking.

Incidenten- en Calamiteitenmanagement

Het incident- en calamiteitenmanagement richt zich op het oplossen van incidenten en calamiteiten, maar ook op het herkennen en het oplossen van kwetsbaarheden. Ook op het lering trekken uit incidenten en calamiteiten, zodat ze niet nog een keer voorkomen. Naast maatregelen die actief worden op het moment van een incident of calamiteit is het ook mogelijk om maatregelen te treffen die u kunt inzetten bij het herkennen van incidenten en calamiteiten.

Het incidenten- en calamiteitenmanagement bestaat uit meerdere stappen, waaronder een interne controle, incidentprocedure en een bedrijfscontinuïteitsplan.

Interne controle

Door structureel te controleren op logging of op andere aanpassingen in de informatiesystemen zijn afwijkingen sneller te herkennen. Inzicht kan helpen in het opsporen van informatiebeveiligingsincidenten. Denk bijvoorbeeld aan de trend in wachtwoordwijzigingen.

Organisaties kennen over het algemeen twee pieken in het jaar waarop werknemers wachtwoorden veranderen, namelijk na de zomer- en kerstvakantie. Veel medewerkers zijn er even uit geweest en zijn de wachtwoorden simpelweg vergeten. Is er op een ander moment in het jaar een piek in het herstellen van wachtwoorden of is er helemaal geen piek? Dan is het tijd om te onderzoeken wat er gaande is.

Incidentprocedure

Een incidentprocedure bestaat uit vijf stappen, namelijk uit identificatie, schade indammen, remediatie en herstel, kennisgeving aan betrokkenen en rapportage en evaluatie. Elke stap is een onderdeel van de procedure die ervoor zorgt dat een incident en/of calamiteit herkend en adequaat verholpen kan worden. In ons volgende artikel gaan we dieper in op de stappen van de incidentprocedure.

Bedrijfscontinuïteitsplan

Een incidentprocedure is vaak niet voldoende om ook calamiteiten op te lossen. Het is zaak om tijdens een calamiteit de bedrijfsvoering zo snel mogelijk te herstellen en kritische bedrijfsprocessen te beschermen.

Een bedrijfscontinuïteitsplan biedt uw organisatie goede houvast, niet alleen intern maar ook in de regierol naar externe ICT-leveranciers toe. Zo moeten de interne afspraken over uitval, uitwijkmogelijkheden, en hersteltijd ook vastgelegd worden in de overeenkomst met deze leveranciers.

Het is belangrijk dat uw organisatie het bedrijfscontinuïteitsplan regelmatig bijhoudt en ervoor zorgt dat het beschikbaar is tijdens een calamiteit. Hetzelfde geldt voor essentiële telefoonnummers. Bespreek het bedrijfscontinuïteitsplan regelmatig, zodat de verwachtingen tijdens een calamiteit bij iedereen hetzelfde is en dat geldt ook over de communicatie van de calamiteit.

Heeft uw organisatie al een incidenten- en calamiteitenmanagement? Zo ja, is deze dan ook up to date? Zo niet, dan is het verstandig om hiernaar te gaan kijken. Weet u niet waar u moet beginnen of wilt u hierbij geholpen worden? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een kopje koffie.

Over de schrijver
Almar Anes is marketing & communicatie coördinator bij Audittrail, een audit- en adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, audit en business control. Samen met een team van bevlogen professionals – experts en juristen – werken ze voor opdrachtgevers in verschillende sectoren, in verschillende landen.
Reactie plaatsen