FG verplicht voor APK garagisten - Audittrail geeft uitleg
Verplicht voor APK-garagisten: Functionaris Gegevensbescherming
08 oktober 2019 
in Privacy

Verplicht voor APK-garagisten: Functionaris Gegevensbescherming

Waarom moet een APK-garage een Functionaris Gegevensbescherming hebben?

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 is het voor verschillende organisaties, waaronder Apk-garagisten, verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In dit artikel leggen wij u uit wat een FG doet en waarom organisaties die Apk-keuringen uitvoeren verplicht zijn om een FG aan te stellen. 

Functionaris Gegevensbescherming

Een Functionaris Gegevensbescherming is een privacy-expert die een organisatie intern adviseert, informeert en die toezicht houdt op de naleving van de AVG. De FG is ook de contactpersoon met de landelijk toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) voor uw organisatie. De rol van FG dient te worden uitgevoerd door een persoon die deze taken onafhankelijk kan uitvoeren. De functie moet zo zijn ingericht dat er geen belangenverstrengeling met eventuele andere taken en verantwoordelijkheden van de betreffende persoon in uw organisatie kan ontstaan. De FG is dus adviseur en toezichthouder voor alle aangelegenheden die verband houden met de AVG.

Waarom een FG?

Organisaties die Apk-keuringen uitvoeren zijn door het Rijk hiervoor bevoegd. Bij het uitvoeren van een Apk bepaalt de organisatie of een voertuig voldoet aan de wet- en regelgeving en of deze de openbare weg op mag. Hierdoor kwalificeren Apk-garagisten zich als een organisatie die enig openbaar gezag bekleed. Alle organisaties die enig openbaar gezag bekleden zijn verplicht om een FG in dienst te hebben. Deze rol mag zowel intern als extern vervuld worden, zolang de FG zich maar niet bezighoudt met bedrijfsprocessen (zie het eerdere stuk over belangenverstrengeling). 

Voert u Apk-keuringen uit? Dan bent u dus verplicht tot het aanstellen van een FG. 

Wilt u meer weten of vragen? We komen graag bij u langs voor een kopje koffie met advies. Wij zijn bereikbaar via 071 - 747 17 17 of via koffie@audittrail.nl.   

Dit artikel verscheen eerder op LinkedIn.

Over de schrijver
Almar Anes is marketing & communicatie coördinator bij Audittrail, een audit- en adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, audit en business control. Samen met een team van bevlogen professionals – experts en juristen – werken ze voor opdrachtgevers in verschillende sectoren, in verschillende landen.
Reactie plaatsen