Datalekkenspeurtocht

Op zoek naar jouw bewustzijnsniveau


De afgelopen jaren hebben organisaties veel tijd gestopt in de ontwikkeling van een informatieveilige werkomgeving. Sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken in 2016 zijn organisaties verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens bij een organisatie. Of om vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens en verlies van (toegang tot) persoonsgegevens. Soms moeten organisaties een datalek ook melden aan betrokkenen. In ieder geval horen de intern aangestelde privacy en informatiebeveiligingsfunctionarissen op de hoogte gebracht moeten worden. Ga op zoek naar uw bewustzijnsniveau met de datalekkenspeurtocht!

Datalekkenspeurtocht | Audittrail
arrow_drop_up arrow_drop_down