Awareness Campagne | Audittrail, de partner in compliance

Awareness Campagne

Bewustwording omtrent Privacy en Informatiebeveiliging


Bewustzijn onder medewerkers is het belangrijkste element in privacy en informatiebeveiliging. Uit onderzoek blijkt dat menselijk handelen tot 80% van het aantal beveiligingsincidenten en datalekken veroorzaakt. Werken aan awareness zien we daarom als een continu proces. Door een organisatiebrede Awareness Campagne voor zowel privacy als informatiebeveiliging op te zetten mitigeert u een groot deel van dit risico.

Awareness Campagne | Audittrail